Veľkoobchod s materiálom pre výstavbu vodovodov, kanalizácií, dopravných plôch, ČOV a mostov